- Nasze filmy -
  
 


REKLAMA
Linki do naszych stron:Doł
ącz do nas na Facebooku!

REKLAMA

Słowa: Dariusz Szada-Borzyszkowski
Opracowanie i kierownictwo muzyczne: Grzegorz Perkowski
Wykonawcy: Zespół DePe