Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, że z Inicjatywy
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wystartował portal SOW , który posłuży osobom
z niepełnosprawnościami
do zdobywania wiedzy
w zakresie m.in. pozyskiwania
środków z PFRON
Więcej informacji 
TUTAJ


- Nasze filmy -
  
 
Relacja 
SGGW TV
z Czwartkowego
Obiadu u Diabetyków
w Warszawie

REKLAMA
Linki do naszych stron:

Doł
ącz do nas na Facebooku!

REKLAMA


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku realizuje w okresie styczeń 2023 - grudzień 2023 projekt „CZWARTKOWE OBIADY U DIABETYKÓW”

Celem Projektu jest wzrost aktywności uczestników/czek projektu (w tym minimum 90% osób z niepełnosprawnością) w różnych dziedzinach życia poprzez organizację 6 imprez pn. Czwartkowe Obiady u Diabetyków w okresie do końca grudnia 2023 r.

Celem szczegółowym jest rozwijanie form integracji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec tej grupy osób.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 1350 beneficjentów, mieszkańców 7 województw z całej Polski. 

Projekt polega na zorganizowaniu 6 spotkań pod nazwą Czwartkowe Obiady u Diabetyków, zawierających w sobie elementy rehabilitacji społecznej, integracji, edukacji i kultury, które trwają około 4 godzin każde.

Spotkania będą odbywać się poza siedzibą oferenta ze względu na liczbę uczestników, jednak każdorazowo będą to miejsca jak najbardziej dogodne dla beneficjentów ostatecznych, m.in. lokalizacja i warunki architektoniczne, miejsce spotkań odpowiednio dostosowanie architektonicznie do różnego typu niepełnosprawności oraz możliwość dotarcia uczestników (dostępność lokalu - możliwość i koszty dojazdu (przybycia).

Każdy uczestnik Czwartkowych Obiadów u Diabetyków otrzymuje przygotowane na daną imprezę zaproszenie, które stanowi „bilet wstępu”. Uczestnicy są rekrutowani przy wykorzystaniu różnych kanałów/sposobów komunikacji - poprzez kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy.

Każda impreza w ramach Projektu obejmuje:

  1. Deser artystyczny – część artystyczna imprezy.
  2. Danie główne – wykład i/lub warsztaty dotyczące radzenia sobie z niepełnosprawnością w wymiarze mentalnym i fizycznym.
  3. Wspólne występy osób z niepełnosprawnością z profesjonalnymi artystami.
  4. Prezentacja krótkich form teatralno-literacko-filmowych, wystawa prac artystycznych, których autorami są osoby z niepełnosprawnością.
  5. Wspólne przyrządzanie posiłków – element kultury stołu, w którym osoby znane, popularne (np. aktorzy) wraz z uczestnikami spotkania (w tym beneficjentami ostatecznymi) przygotowują pokazowo posiłki.

  

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON